Hon beforskar det högaktuella området karriär och karriärvägledning

En nygammal bekantskap på Encell är Ingela Bergmo Prvulovic, lektor i pedagogik och programansvarig för det treåriga programmet Human Resources. Ingela har varit på Encell tidigare, sedan 2008, men har under en period tillhört Stockholms universitet. Sedan i höst är hon tillbaka i Jönköping hos oss på Encell!

Ingela Bergmo Prvulovic har i sin forskargärning intresserat sig för karriär som begrepp och fenomen, arbetslivsförändringar och dess inverkan på människor och karriärstödjande verksamheter. Hon har en examen i studie- och yrkesvägledning och även en fil.kand. i pedagogik med inriktning mot just det. 2015 disputerade hon med avhandlingen Social representations of career and career guidance in the changing world of working life.

– Mitt forskningsintresse har sin grund i min yrkesverksamma praktik, säger Ingela Bergmo Prvulovic.

När hon arbetade med vägledning för vuxna blev det tydligt hur mycket karriärrelaterade frågor påverkar människor. Förändringar i livet av olika slag kan vara tuffa att möta och i dagens samhälle måste man hantera valsituationer betydligt oftare än tidigare. Fler och fler ser att vägledning inte bara är något för barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

– I takt med att människor behöver lära hela livet på ett mer uttalat sätt så ser man att även vägledningen behövs kontinuerligt under livet.

Stort behov av forskning

Vägledning för vuxna är fortfarande ett relativt outforskat område. Eftersom en person under sitt liv nu rör sig in och ut mellan olika kontexter i mycket högre grad än tidigare, mellan utbildning och arbete och tillbaka igen, är det fler parter inblandade och det är svårare att få ett samlat grepp. Just övergångarna och hur man kan förstå dem utifrån ett lärandeperspektiv är temat för en Encellrapport som hon arbetar med att färdigställa.

Nyligen publicerade hon, tillsammans med Åsa Hirsch, universitetslektor vid Göteborgs universitet, en artikel i tidskriften School Leadership & Management där de tittar på vad som får lärare att söka – och behålla – en tjänst som förstelärare.. Hon har ytterligare en publikation på gång inom samma område, den här gången med Kristina Hansson, vetenskaplig ledare och lektor i pedagogiskt arbete vid Piteå kommuns utbildningsförvaltning, där undersöker vilka inre styrningstekniker lärare utvecklar för att ta sig an och utveckla den här positionen.

De har bland annat sett att det faktum att man identifierar sig som lärare får en viss avspegling på hur man åtar sig uppgiften. De använder sig av teorier kring social representation, utifrån det ramverk som Ingela Bergmo Prvulovic har utvecklat från sin avhandling.

Fokus på kvalitet

Det är ett stort fokus på karriärvägledning i hela Europa och nyligen hölls en konferens anordnad av CNESCO på ämnet i Paris. Ingela Bergmo Prvulovic var inbuden som huvudtalare när experter från olika länder samlades för att försöka hitta gemensamma grunder och diskutera likheter och skillnader mellan systemen i de olika länderna. Hon framhöll då särskilt frågan om kvalitet i vägledningen, något som även har lyfts av andra internationella forskare, exempelvis professor Ronald G Sultana.

Ingela Bergmo Prvulovic arbetar nu bland annat med en studie om just karriärdilemman. Hon samlar ihop frågeställningar kring jobb och karriär som människor har skickat in till rådgivningsspalter i tidningar, och analyserar frågeställningarna och hur de bemöts. Hon ska utveckla det hela i sin kommande bok, som ges ut hos Studentlitteratur under nästa år.

– Alla som har någon sorts intresse av karriär som fenomen kan ha nytta av den här boken, säger hon.


Sara Bref


Läs mer:

De leder vägen genom högskolan ut i arbetslivet

En bukett av förslag för att förbättra SYV

Samverkan och ömsesidighet nyckeln för Högskolan Väst

LINA forskar brett - men arbetsintegrerat lärande är alltid med

Boktips med Encells nyaste medlem

Human Resource Management: A Nordic Perspective

Boktips: Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation

Tema vuxenutbildningens roll i karriären hos EPALE 

Här hittar du de senaste publikationerna från Ingela Bergmo Prvulovic:

2018-11-29