”Människors liv är mer komplext än en simpel tidslinje”

Patrik Standar är forskarstuderande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han är en av få svenska forskare inom fältet lärande mellan generationer (intergenerational learning) och en viktig del av hans arbete är att faktiskt först definiera begreppen. Vad är lärande och generation i ett lärande mellan generationer?

2018-12-20