Vi laddar för 2019 – nyutvärderade och inspirerade!

Encell och forskningsmiljön Livslångt lärande har haft besök av en internationell forskargrupp. De har utvärderat vår forskning de senaste åren och har, tillsammans med oss, funderat över hur vi kan bli ännu vassare framåt.

2018-12-28