Nu laddar vi för 2019

Encell och forskningsmiljön Livslångt lärande har haft besök av en internationell forskargrupp. De har utvärderat vår forskning de senaste åren och har, tillsammans med oss, funderat över hur vi kan bli ännu vassare framåt. 

Fr.v: Ann-Kristin Boström, Yukiko Sawano, Helene Ahl, Airi Rovio-Johansson, Cecilia Bjursell, Kjell Rubensson, Satya Brink och Bernhard Scmidt-Hertha.

Fr.v: Ann-Kristin Boström, Yukiko Sawano, Helene Ahl, Airi Rovio-Johansson, Cecilia Bjursell, Kjell Rubensson, Satya Brink och Bernhard Scmidt-Hertha.

En grupp med fem namnkunniga forskare inom fältet livslångt lärande besökte Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i mitten av december. Uppdraget var att utvärdera forskningen vid forskningsmiljön Livslångt lärande och Encell, och komma med idéer och visioner för miljöns arbete framåt. 

Forskargruppen som besökte oss bestod av professor Yukiko Sawano, University of the Sacred Heart, Tokyo, Japan, Dr. Satya Brink, internationell expert på policy om livslångt lärande, Kanada, professor Kjell Rubensson, The University of British Columbia, Kanada, professor Bernhard Schmidt Hertha, University of Tübingen, Tyskland, och professor Airi Rovio-Johansson från Göteborgs Universitet. 

Det var givande dagar med intressanta disussioner och många konkreta uppslag för vår framtida forskning och organisation. 

Vi tackar gruppen för att de tog sin tid, sitt engagemang och sin kunskap för att utveckla oss ytterligare. Nu laddar vi för 2019!


Sara Bref 


2018-12-17