Den sociala aspekten av vuxenutbildning får inte glömmas bort

Nya forskningsresultat visar att deltagare får sociala fördelar genom att delta i webbaserade och delvis webbaserade kurser inom vuxenutbildningen. Speciellt gällde det deltagare med ett annat modersmål än det inhemska.

2019-01-31