Möt läraren som forskar om skolans digitalisering

I och med regeringens digitaliseringssatsning så har det börjat hända saker ute i landets klassrum. Nu ska eleverna programmera och lära sig att använda digitala verktyg i sin vardag, och en känsla av brådska har många gånger präglat införandet av allt det nya. En relativt obefogad brådska om man frågar Lars Almén.

2019-02-04