Forskningen visar vägen för nya satsningar på äldres digitalisering

Resultatet från ett projekt från tre lärosäten har blivit uppmärksammat i både nationell och lokal media och har bidragit till att föra diskussionen om digital delaktighet och stöd till insatser för personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap framåt.

2019-02-05