Forskningen visar vägen för nya satsningar på äldres digitalisering

De tre forskarna Ulli Samuelsson, Encell, Tobias Olsson, Lunds universitet, och Dino Viscovi, Linnéuniversitetet, har i ett gemensamt projekt tittat på i vilken omfattning äldre personer har tillgång till, och använder sig av, digital teknik.

Resultatet från deras studie har blivit uppmärksammat i både nationell och lokal media och har bidragit till att föra diskussionen om digital delaktighet och stöd till insatser för personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap framåt.

Den allt mer åldrande befolkningen ställer nya krav och kräver nya åtgärder. När digitalisering av fler tjänster, bland annat inom vård och omsorg, ses som en del av lösningen på den problematiken är det viktigt att förstå omfattningen av digitalt utanförskap bland äldre, som Samuelsson, Olsson och Viscovi pekar på i sin forskning.

Deras material omfattar personer mellan 65 och 85 år och det visar att en femtedel av personerna i den åldersgruppen inte har tillgång till internet. De tre forskarna har också beskrivit varför den siffran inte kan förväntas sjunka i den omfattning man kanske först tänker sig i takt med att mer digitala årskullar når pensionsåldern. Orsakerna är flera. Bland annat gör de begränsade ekonomiska resurserna att många pensionärer tvekar vid inköp av telefon, dator eller surfplatta, och de abonnemang som behövs till dem.

Uppgraderingar gör det svårt

Den snabba tekniska utvecklingen gör att du som äldre snart får svårt att hänga med i takt med att nya versioner och uppdateringar kommer. Särskilt om du inte har någon närstående som kan hjälpa dig att hitta rätt. Sjukdom kan också sätta käppar i hjulet. Kanske känns det långsökt att vi någon gång skulle stå utanför den digitala världen, men Ulli Samuelsson förklarar det enkelt med frågan ”Brukar du jubla när de byter datasystem på jobbet?”. Många får förhöjt blodtryck vid blotta tanken och då kan man fundera över hur man som pensionär klarar av när ens smartphone måste bytas ut för att den slutar att fungera. Den som inte uppdaterar sin teknologi kommer gradvis att exkluderas.

Den femtedel som står utan internet hamnar inte bara utanför en social gemenskap och en stor källa till information, de kan även ha svårigheter att göra så enkla saker som att betala parkering, boka tid i vården eller betala räkningar. Dessutom hade 14 procent av de äldre i undersökningen bara tillgång till en enhet. Det gör att de kan ta del av mycket, men inte allt. Har de en dator till exempel, men ingen smartphone, så kan det vara svårt med bland annat parkering eller andra tjänster som kräver appar. Medan de som enbart har en smartphone kan ha svårt att utföra vissa saker som det krävs en dator för. Den här gruppen är inte exkluderad, men inte heller helt inkluderad.

Nätverket krymper

I sina data ser Samuelsson, Olsson och Viscovi att individens resurser verkar krympa med åldern. Förutom att inkomsten ofta minskar så krymper även det sociala nätverket, fler lever ensamma när en eventuell partner och vänner dör och nedsatt fysisk hälsa kan göra det svårt att komma ut i samhället som förr.

Forskarna har samarbetat med organisationen SeniorNet, bland annat för att få tillgång till personer som kunde besvara enkätfrågorna. SeniorNet i sin tur har dragit nytta av resultaten. Bland annat har de särskilt fokuserat på hur de kan nå ut till de äldre som är exkluderade från den digitala världen, vilket de har haft lättare att få anslag till efter att studiens resultat pekade på behovet av sådana insatser.

Efter den stora uppmärksamhet som resultaten fick i media meddelade regeringen 2018 att man tillsatte medel för att etablera så kallade DigidelCenter i ett antal kommuner. Det är center för den som behöver stöd och hjälp med digital teknik eller digitala tjänster, något som tidigare har funnits till exempel på vissa bibliotek.

Via länkarna nedan går det att följa en del av debatten och satsningarna som kom efter att forskningen publicerades. Samuelsson, Olsson och Viscovi fortsätter att arbeta med äldres delaktighet i det digitala samhället, nu även tillsammans med Carolina Martinez vid Malmö universitet, så fler intressanta resultat är att vänta framöver.


Sara Bref


Vetenskapliga publikationer:

Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2018). At risk of exclusion?: Degrees of ICT access and literacy among senior citizens. Information, Communication and Society (pp. 1-18).

Samuelsson, U., Olsson, T., Viscovi, D. (2017). Differences and similarities among Swedish senior users and non-users of the internet: Who and Why?. Conference paper, Senior Citizens Domesticating ICTs Symposium, Lund, 27-28 April, 2017.

Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2016). Senior Citizens’ ICT Access, Use and Literacy: How Material Resources Matter. Conference paper, 6th European Communication Conference : Mediated (Dis)Continuities : Contesting Pasts, Presents and Futures, Prague, 9-12 November, 2016.

Samuelsson, U. (2015). The future is already here – Learn to master IT!. Conference paper, The 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, Jönköping , 14-16 October, 2015.

2019-01-28