Nordisk konferens om att lära med berättelser

Nordiskt berättarcentrum höll den 14–15 februari konferensen Lära med berättande. Konferensen siktade på att ge pedagoger i utbildnings- och kultursektorerna nya insikter om berättande som pedagogisk resurs. 

AnnCristin Winroth, etnolog, Theresa Eriksson, moderator, Dick Harrison, historiker.

AnnCristin Winroth, etnolog, Theresa Eriksson, moderator, Dick Harrison, historiker.

Deltagarna på konferensen Lära med berättande fick svar på både varför och hur berättandet kan vara ett fungerande pedagogiskt grepp i olika sammanhang.

Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, var på plats och har skrivit ett referat från konferensen.

Läs mer...

2019-02-27