Han har forskat om hur staten informerar oss

Fredrik Noréns avhandling har lånat sin titel från ett uttalande av en journalist i början av 70-talet: ”Framtiden tillhör informatörerna”. Ett uttalande som likaväl kan höras bland dagens journalister.

– Min avhandling handlar om statlig information, men på ett allmänt plan handlar den om kommunikation som problem och kommunikation som lösning. Det finns ingen transparent, ren kommunikation utan det uppstår alltid friktion, säger Fredrik Norén.

 

Läs mer...

2019-04-03