Fritidshemsutredningen tar hjälp av forskare

Encells Ann Ludvigsson och Carin Falkner ingår i den referensgrupp med forskare som ska tillföra värdefulla synpunkter under arbetet med utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”.

2019-06-07