Fritidshemsutredningen tar hjälp av referensgrupp med forskare

Encells Ann Ludvigsson och Carin Falkner ingår i den referensgrupp med forskare som ska tillföra värdefulla synpunkter under arbetet med utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”. 

Ann Ludvigsson och Carin Falkner

Utredningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska kartlägga och analysera vilka förbättringsområden som finns i fritidshemmet och föreslå åtgärder som kan öka kvaliteten och stärka fritidshemmets uppdrag.

Referensgruppen, där ett tjugotal forskare ingår, har haft sitt första möte där aktuella problemställningar som rör fritidshemmet lyftes. Regeringens särskilda utredare Linda Eskilsson ska enligt planen lämna in slutbetänkandet den 30 september men utredningen har efterfrågat en förlängning.

Ann Ludvigsson och Carin Falkner har i många år forskat om fritidshem, de senaste åren framför allt om dess uppdrag och lärarnas profession. Under våren publicerade de exempelvis en ny artikel i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, med titeln Fritidshem – ett gränsland i utbildningslandskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där de har haft fokusgruppssamtal med lärare i fritidshem. I analysen diskuterar Ludvigsson och Falkner hur lärare i fritidshem konstruerar en gemensam förståelse av sitt uppdrag – en institutionell identitet – utifrån fritidshemmets position i utbildningslandskapet. De båda ingår också i ett nordiskt nätverk för fritidshemsforskning.

Övriga som sitter med i referensgruppen är Ann Pihlgren, Ignite Research Institute, Helena Ackesjö, Linnéuniversitetet, Malin Rohlin, Stockholms universitet, Helene Elvstrand, Linköpings universitet, Birgit Andersson, Umeå universitet, Björn Haglund, Högskolan i Gävle, Marianne Dahl, Linnéuniversitetet, Niklas Pramling, Göteborgs universitet, Lena Boström, Mittuniversitetet, Linnéa Holmberg, Stockholms universitet, Anna Klerfelt, Stockholms universitet, Catarina Andishmand, Göteborgs universitet, Karin Lager, Högskolan Väst och Anna-Lena Ljusberg, Stockholms universitet.


Sara Bref

2019-05-24