Kan exkludering vara en förutsättning för ett mer jämlikt lärande?

Encellforskarna Helene Ahl och Joel Hedegaard har formulerat en ny teori om ojämlikhet, som grundar sig i intervjuer, observationer och informella samtal i en studie om äldres lärande.

2019-06-24