Kan exkludering vara en förutsättning för ett mer jämlikt lärande?

Encellforskarna Helene Ahl och Joel Hedegaard har formulerat en ny teori om ojämlikhet, som grundar sig i intervjuer, observationer och informella samtal i en studie om äldres lärande.

Helene Ahl och Joel Hedegaard har intervjuat deltagare vid Men’s Shed i tre länder, de har även gjort en intervjustudie med deltagares partners Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och har tidigare publicerat flera artiklar kring det.

I sitt material har de kunnat se att de äldre män som deltar vid olika aktiviteter i ett Men’s Shed umgås och formar relationer mellan varandra oavsett saker som till exempel utbildningsnivå, klasstillhörighet och inkomst. Det går stick i stäv med ”the theory of cumulative advantage”, som gör gällande att ojämlikheter ökar över tid. Ahl och Hedegaard menar att ojämlikheterna faktiskt minskar i det här fallet, men att det bara kan ske under vissa specifika förutsättningar:

  1. Homogenitet inom gruppen möjliggör acceptans av vissa aspekter av heterogenitet
  2. Andra aspekter av heterogenitet inom gruppen kommer inte att accepteras, för att behålla sammanhållningen i gruppen
  3. Homogenitet inom gruppen och gränsdragning mot ”de andra” är förutsättningar för acceptans av viss heterogenitet inom gruppen

Pensionerade herrar

I fallet med Men’s Shed är deltagarna homogena när det gäller ålder, kön, sexuell läggning och etnicitet. Det är i praktiken äldre, vita, heterosexuella män som är med i gemenskapen, medan de alltså är en mix av yrken, bakgrunder och status i samhället. Frågan är om exkluderandet av vissa grupper möjliggör inkluderandet av andra, vilket Ahl och Hedegaard nu har formulerat i ”the theory of conditional social equality”.

Bildcollage från ett Shed


Det kan vara naturligt att först reagera negativt vid tanken på en aktivitet som exkluderar exempelvis kvinnor, men forskningen har visat att just det faktiskt är en av framgångsfaktorerna bakom Men’s Shed. När det bara är män närvarande börjar de göra sådant som, kanske särskilt i den här åldersgruppen, anses vara typiskt kvinnliga sysslor och beteende.

Ett exempel är några män som medan de höll på att förbereda lunchen för alla deltagare fick frågan vad poängen är att enbart män är välkomna: ”Om fruarna var här skulle de bara ta kommandot över hela stället, flytta om bland grytor och kastruller så att vi inte skulle kunna hitta något igen – vi skulle inte få någon chans att lära oss laga mat”.

Börjar ta hand om varandra

Deltagarna utvecklar en omsorgsfull maskulinitet och studier har visat att deltagandet i Men’s Shed påverkar hälsa och välmående i en positiv riktning, både för männen och för deras partners. En person förklarar det som att männen öppnar upp sig när det inte är några kvinnor närvarande: ”De börjar arbeta tillsammans med något projekt, tyst, axel mot axel. Nästa dag börjar de prata och följande dag kan de helt glömma bort arbetet och bara prata med varandra, öga mot öga.”

Bankirer lär från smeder och vd:ar lär från mekaniker när grupperna bygger båtar, renoverar bilar eller handikappanpassar lokalen. Kan lärande i grupper som är homogena med avseende på kön utmana ojämlika strukturer, och, om så är fallet, vilka strukturer och hur? frågade sig Ahl och Hedegaard när de analyserade sitt material. I samtalen med deltagare framkom det exempelvis att ingen var homosexuell, eller åtminstone så skulle ”de inte berätta om det, det skulle förmodligen äventyra att de blir accepterade av de andra männen”. Likaså var deltagarna inte representativa när det gällde etniskt ursprung, något som kommenterades med ”vi vill inte ha dem här”, och ”vi tror inte att de skulle vara intresserade heller”.

Plus och minus

I tidigare publikationer som har gjorts om Men’s Shed har flera positiva aspekter lyfts fram, bland annat kring männens hälsa och om inkludering. I sin nya publikation börjar Ahl och Hedegaard problematisera de sammansvetsade grupperna, som medför exkludering av flera andra grupper i samhället.

De diskuterar om det är möjligt att överbrygga vissa ojämlikheter i en grupp, under specifika förutsättningar. Lärande i homogena grupper kan sudda ut några skillnader, men förstärka andra, eftersom det förra verkar beroende av det senare. Teorin behöver prövas ytterligare och Ahl och Hedegaard bjuder in andra forskare att testa teorin i andra typer av lärsituationer.


Här finns artikeln The theory of conditional social equality: Group homogeneity as a prerequisite for Pdf, 223.1 kB, öppnas i nytt fönster.
challenging (some) inequalities among older men Pdf, 223.1 kB, öppnas i nytt fönster., som presenterades på ELOA-konferensen 2019. 


Sara Bref

2019-06-18