Äldre mår bra av utbildning – men varför?

Magnus Schoultz vid Örebro universitet vill med sin forskning försöka hitta svar på hur utbildning och lärande för äldre skulle kunna organiseras och utformas för att nå så många som möjligt, samt hur det bidrar till välmåendet.

2019-06-25