Nytt forskningsprojekt om vetenskaplighet i folkhögskolan

Andreas Ruschkowski ska i ett forskningsprojekt ta reda på om – och i så fall hur – lärare inom folkhögskolan utformar sin undervisning baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.
– Jag tycker att vetenskaplig kunskapsbas är en demokratifråga, säger han.

Förbundet Folkhögskollärarna finansierar projektet, som ska redovisas till sommaren.

Läs mer...

2019-09-04