"Min kunskap har tappat i värde i och med att min kropp har tappat i värde"

Forskaren Claudia Gillberg vet skillnaden i bemötande som frisk och som kroniskt sjuk.

2019-10-01