Skolforskarna: Lita på att skolan kan utvecklas underifrån

Åsa Hirsh och Mikael Segolsson är kritiska till dagens detaljerade styrning av skolan. Inte bara på grund av problemet med att få generella lösningar att fungera överallt, utan också för att det påverkar en hel yrkeskårs syn på sig själva.

2019-10-29