Vestlunddagarna 2019

Vestlunddagarna 2019

Save the date: Vestlunddagarna

Nu är program och datum för Vestlunddagarna i vår spikat, en höjdpunkt för engagerade folkbildare från hela landet. 

2020 hålls Vestlunddagarna 19-20 mars. Temat den här gången är Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjlighet att bidra till den samhälleliga gemenskapen.

På programmet bla:

  • Sanningens minut. Bernt Gustavsson, professor emeritus i pedagogik.
  • Varför är kvinnor vinnare i den nya utbildningsrevolutionen? Emma Leijnse, journalist och författare.
  • Hur främjar, förankrar och försvarar vi demokratin? Peter Örn, föreläsare och rådgivare.
  • Varför ökar antalet demokratiska länder som rör sig mot diktatur? Staffan I Lindberg, professor och statsvetare.
  • Hur ska vi förstå den demokratiska utvecklingen i Central- och Östeuropa? Li Bennich-Björkman, professor och statsvetare.
  • Är den kommande klimatanpassningen ett hot mot demokratin? Kåre Olsson, folkhögskollärare och folkbildare.
  • Finns det alternativa sätt att fatta beslut och lösa konflikter? Julia Ryberg, föreståndare på kväkarnas retreatgård Svartbäcken.
  • Den avsvalnade demokratin. Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap.


Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer längre fram. 

 

Vestlunddagarna 2019: Demokratins svagheter är också styrkor – folkbildare samlades för att diskutera dess försvar.

Vestlunddagarna 2018: Nu är det skarpt läge. Det är inte för sent, men hög tid att agera.

2019-11-20