Bildlärare får studenter att tänka utanför ramen

Vilken plats har estetiska ämnen inom högre utbildning? Linda Baccstig, universitetsadjunkt i bild på Högskolan för lärande och kommunikation, berättar om hur konsten kan bidra till undervisningen även för studenter som inte läser estetiska ämnen. Det finns lärande både om och i konst men också genom och med konst.
– Vi är ju där för att de ska få möjlighet att undersöka en fråga eller ett material genom estetiken. Att få kunskap på ett annat sätt än genom det skrivna eller det talade, säger hon.

2019-12-02