Här skapas femton världar på ett år

För att skapa en fiktiv värld från grunden behövs såklart fantasi och kreativitet. Men om världen ska kännas trovärdig behövs även gedigna baskunskaper i exempelvis geografi, religion, historia och samhällskunskap.
– Det har gett mig insikt i vad som faktiskt stöttar upp civilisationsbyggnad, säger Glimon Lindh om de första månaderna i kursen Skapa världar.

2019-12-05