När utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar

Encellforskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo har skrivit om utbildning för personer med högfungerande autism på uppdrag av SPSM.

2020-03-05