Äldre och digitalisering – flera hinder på vägen

På många äldreboenden finns det ingen möjlighet att ha bredband. Äldre är en grupp som riskerar att hamna i digitalt utanförskap, av flera olika skäl. 

Birgitta Jonsson har länge arbetat för att det på alla äldreboenden ska finnas möjlighet för de boende att skaffa ett bredbandsabonnemang. Det pågående smittsituationen, där det råder besöksförbud till de äldre, gör frågan än mer aktuell då en bredbandsuppkoppling kan vara den enda möjligheten att umgås med nära och kära. Här finns en intervju med Birgitta i P1:

Forskaren Ulli Samuelsson har, tillsammans med kollegor vid andra universitet, under en längre tid intresserat sig för just äldre och digitalisering. Bland annat det digitala utanförskap som vissa grupper riskerar att hamna i. Här diskuterar hon just det:


Läs mer ...

Publikationer:


Alla träffar från DiVA (18)
2020-03-19