#ViMåstePrata ännu mer

Demokratisatsningen ViMåstePrata drevs 2018 och 2019. Nu har studieförbundens och folkhögskolornas intresseorganisationer kommit med en slutlig utvärdering av den.

2020-03-30