ViMåstePrata ännu mer

Demokratisatsningen ViMåstePrata drevs 2018 och 2019. Nu har studieförbundens och folkhögskolornas intresseorganisationer kommit med en slutlig utvärdering av den.

Affish för #ViMåstePrata

ViMåstePrata var en demokratisatsning som drog igång 2018, på initiativ av personer inom politik, forskning och kulturliv. En debattartikel i DN i oktober 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där Kristina Persson, Mats Svegfors och Sverker Sörlin varnade för hoten mot demokratin, var en bidragande faktor till att det drog igång. Folkbildningssverige hoppade på satsningen, som utvecklades och bland annat fick medel från Folkbildningsrådet.

Genom ViMåstePrata har en rad olika insatser genomförts, utveckling av såväl digitala och tryckta material samt träffar, föreläsningar och workshops. Förra året hölls exempelvis åtta demokratidagar i landet, där framför allt personer verksamma inom folkbildningen deltog för att få nya verktyg, kunskap och inspiration för sitt fortsatta arbete för demokratin.

– Jag hade aldrig kunnat tänka mig för en sex sju år sedan att jag skulle stå på en scen i Borås och prata om hoten mot demokratin, i Sverige. Så osannolikt var det, sa Kristina Persson vid den första demokratidagen

Förra våren lanserades plattformen Sverigepratar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tänkt som ett sätt att främja samtal mellan personer som har olika uppfattning i laddade frågor av olika slag. Det kan handla om exempelvis EU eller vargjakt. Utvärderingen visar att det hittills har förts 2 000 samtal där och plattformen är fortfarande igång.

samtalskort

Exempel samtalskort:

Makten från ”folket”

En av Sveriges viktigaste grundlagar är regeringsformen, den inleds så här: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.”

Prata om

Vilka menas med ”folket”? Har alla samma makt, till exempel unga, äldre, utrikesfödda, kriminella och personer med funktionsnedsättning?


En kortlek med samtalskort ska främja samtal kring demokratifrågor. Korten togs fram i ett samarbete med illustratören Stina Wirsén och läromedelsutvecklaren Ludwig Myrenberg, och finns både digitalt och att beställa i tryckt form.

Man har under ViMåstePrata byggt upp en omfattande förteckning över talare som kan anlitas för att prata om demokratifrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Boken Handbok för demokrater, där ett tjugotal namnkunniga författare ger sitt perspektiv på demokratisk dialog, har nu sålts i över 11 000 exemplar. Bland andra Nalin Pekgul, Ola Larsmo, Hédi Fried, Antje Jackelén, Majgull Axelsson och Anders Wijkman finns med bland dem som genom boken har valt att bidra till att söka svar på frågan Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

”ViMåstePrata är ett exempel på folkbildningens förmåga att snabbt och okonventionellt mobilisera till handling. Vi finns över hela landet, med tusentals kontaktvägar in i det svenska civilsamhället. Denna utvärdering lyfter fram det stora intresset för demokratifrågor bland folkbildningens medarbetare. För oss är det ingen nyhet, snarare en glädjande bekräftelse, i en tid som just behöver människor med stark förankring i demokratiska värderingar och förhållningssätt”, skriver Gerhard Holmgren, Generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och David Samuelsson, Generalsekreterare Studieförbunden i samverkan i utvärderingen av ViMåstePrata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet lever vidare och nu pågår folkbildningens arbete för demokratin med förnyad energi.


Sara Bref


2020-03-26