Claudia Gillberg ny gästprofessor i Leeds

Vår affilierade forskare Claudia Gillbergs kunskaper och engagemang kring funktionshindrade och långtidssjukskrivnas rätt till inkludering har uppmärksammats av det välrenommerade CollectivED vid Carnegie Institute of Education, som nu välkomnar henne som gästprofessor.
– Jag är så rörd, jag är så överväldigad att de har skapat det här utrymmet i vilket jag nu kan verka, säger Claudia Gillberg.

2020-04-30