Helt digital sommarskola för doktorander

Idag startat ECADOC 2020, en internationell sommarskola för doktorander som för första gången hålls helt digitalt. Encell och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping står som värdar. 

I år har vi på Encell förmånen att få vara värd för The 7th ECADOC Summer School, in Career Guidance and Counselling. Ingela Bergmo Prvulovic ingår i det näterk som varje år arrangerar sommarskolan, och bjuder in ett tjugotal doktorander från framför allt Europa. I år hålls hela sommarskolan digitalt, med föreläsningar, workshops och handledning i Zoom. 

Årets tema är Lifelong guidance in contexts of lifelong learningExploring effects and implications for career guidance and counselling in an age of uncertainty, och erkända forskare inom vägledningsfältet möter sin kollegor inom livslångt lärande. Veckan gästas av bland andra professor Kjell Rubenson och professor Jenny Bimrose. Du hittar en presentation av alla föreläsare och handledare här.

I vårt månadsbrev som kommer i slutet av juni kan du läsa mer om ECADOC 2020, och om vägledning. 

2020-06-08