Kommentar till utredningen om vux och gymnasiet

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola har redovisat sitt betänkande. Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell och professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande, ger en kort kommentar. 

Lars Stjernkvist lämnade i början av juni sitt betänkande av Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här lämnar Cecilia Bjursell en kort kommentar till utredarens förslag: 

Det är å ena sidan bra att samhällets resurser används där de behövs och man vet till stor del vilka yrken som behöver arbetskraft, vilket t ex konstateras i kapitel 6 här: https://www.vinnova.se/publikationer/forskningspolitik-for-en-kunskapsberoende-varld/

Å andra sidan menar utredningen att det är angeläget att en utbyggnad sker med hänsyn till elevers efterfrågan och behov samt arbetsmarknadens behov, men förslagen utgår inte från eleverna eller individerna utan lägger stor tyngd på arbetsmarknadens behov. Ett fokus på kompetens ur ett effektivitetsperspektiv är ett för snävt synsätt om man vill uppnå förändring och utveckling av samhället, och man även måste diskutera demokrati och handlingsutrymme: https://collearnblog.wordpress.com/2019/11/07/problemet-med-livslangt-larande/

Även i rapporten 'Tre perspektiv på livslångt lärande' Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. diskuteras om vi ser människor som arbetskraft eller som varelser på jorden och i samhället bortom arbetslivet.

2020-06-10