Livslång vägledning och livslångt lärande

"Att tala om vägledning i en kontext av livslångt lärande formar en utmärkt plattform för att stödja individers utveckling i ett samhälle som genomgår stora förändringar."

Cecilia Bjursell diskuterar kopplingen mellan karriärvägledning och livslångt lärande, vilket var temat för årets ECADOC Summer School in Career Guidance and Counselling. Under veckan fick deltagarna ta del av och arbeta med frågor från båda fält, bland annat höll professor Kjell Rubenson en föreläsning på temat Lifelong learning: ideals and realities. 

Nedan finns en miniföreläsning som Cecilia Bjursell spelade in för deltagarna på sommarskolan, om ideologier och varför det kan vara bra att känna till hur de påverkar arbetet med livslångt lärande och livslång vägledning. 

2020-06-15