Encell en del av Age@Work

Forskare i Jönköping en av fem partners som har fått medel för att utveckla Östersjöprojekt. 

Cecilia Bjursell och Anita Björklund Carlstedt

Cecilia Bjursell och Anita Björklund Carlstedt

Professor Anita Björklund Carlstedt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Hälsohögskolan i Jönköping riktar, precis som kollegan Cecilia Bjursell vid Encell, en del av sin forskning mot äldre. Nu är de en del av en större internationell satsning på området. Anita Björklund Carlstedt berättar mer:

"Forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation och Hälsohögskolan, Jönköping University, har under många år haft gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som rör äldres arbete och lärande. Nu har vi, som en av fem partners, beviljats Seed-money för att utveckla projektet Age@Work tillsammans med: Academy of Economics Schleswig-Holstein; Gdansk University of Technology; Satakunta Chamber of Commerce in Pori, Finland; and Stockholm School of Economics in Riga.

Huvudprojektet Age@Work syftar till att skapa förutsättningar för “age-management” hos HR specialister och chefer vid SME i Östersjöregionen som underlättar att behålla den äldre arbetskraften. Under året ska vi genomföra en pilotstudie där vi ska kartlägga insatser i den svenska kontexten inför nästa steg i samarbetet. Det här är ett viktigt steg för att ingå i större internationella samarbeten framöver." 

Läs mer om Interreg Baltic Sea Region och vilka projekt som har beviljats medel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2020-06-23