Livslångt lärande och vuxenutbildning – hur blev policyn i olika länder?

Ann-Kristin Boström skriver på den europeiska plattformen EPALE.

Porträtt av leende, äldre kvinna.

Få svenska forskare har samma överblick över hur fältet livslångt lärande har utvecklats nationellt och internationellt som Ann-Kristin Boström. Sedan en tid bloggar hon på den europeiska plattformen för vuxenutbildning, EPALE. I sin senaste bloggpost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver hon hur UNESCO, OECD och andra aktörer under åren har tolkat och arbetat med begreppet livslångt lärande. 

"Begreppet livslångt lärande är svårdefinierat i sig för de flesta och ger därför många möjligheter till olika tolkningar. Dessa beror på vilken bakgrund man har eller vilken kultur man kommer ifrån. Finns förutsättningar, som i Sverige, att kunna få med de flesta delarna i det livslånga lärandet så kan det bli lösningen vid skapandet av en policy. I andra länder gjorde man annorlunda."


Forskarintervju med Ann-Kristin Boström från 2018. 

Ann-Kristin Boström presenterar longitudinell forskning om äldres välbefinnande och livskvalitet vid ELOA-konferensen 2018: 

2020-08-11