Doktorand i arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst söker ny forskarstuderande med inriktning mot industrins digitalisering, placering i Västervik eller Trollhättan.  

Virtuell beredning av Skärande bearbetning - VERB – är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Högskolan Väst, som syftar till att studera den potential och de utmaningar som den digitala omvandlingen av tillverkningsindustrin genererar. Projektet har ett särskilt fokus på hur organisationer implementerar, stödjer och på andra sätt lär sig att utnyttja potentialen av nya digitala verktyg och infrastrukturer. 

Doktorandtjänsten är en del av projektet och kommer främst fokusera på människa-teknik interaktion, där de behov av inlärning, kompetensutveckling och organisatorisk anpassning som förväntas uppstå som en konsekvens av arbetet med att implementera ny teknologi är i fokus.

Doktorand i Arbetsintegrerat lärande med inriktning mot industrins digitalisering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer från Högskolan Väst:

Doktorand Martin Schüler: "Hur ska du kunna tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du är i strid?"

LINA forskar brett – men arbetsintegrerat lärande är alltid med. 

2020-08-18