Tips: Digitala samtal om re-skilling och livslångt lärande

Mötesplats Social Innovation har under året valt att lägga extra fokus på livslångt lärande.

Genom en digital samtalsserie har inbjudna representanter från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället vänt och vridit på begrepp och skeenden under rubriken re-skilling, omställning och samhandling vid snabba skiften. Del ett och två hölls innan sommaren, sista delen kommer i september.

2020-09-01