Digitala samtal om re-skilling och livslångt lärande

Mötesplats Social Innovation har under året valt att lägga extra fokus på livslångt lärande. Genom en digital samtalsserie har inbjudna representanter från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället vänt och vridit på begrepp och skeenden under rubriken re-skilling, omställning och samhandling vid snabba skiften. Del ett och två hölls innan sommaren, sista delen kommer i september.

Kvinna med armarna i kors

– Vi har fått väldigt mycket bekräftelse för valet av det temat. Det är otroligt aktuellt, otroligt relevant, i synnerhet nu, säger Celia Boltes, projektledare för Mötesplats Social Innovation region syd.

Två timmars program per tillfälle. Först 15-20 minuters presentationer av forskare och experter för att lägga en bas för samtalet. Sedan fallbeskrivningar, diskussion och samtal med panel och moderator. Två av tre samtalsdelar har genomförts och genom en analys av vilka som har följt webbinarierna kan de se att samtalsserien har nått ut brett.

Första delen vigdes åt en historisk tillbakablick Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tider där samhället har behövt ställa om är inget nytt. Fredrik Björk från Malmö universitet och Claes Hultling från Stiftelsen Spinalis inledde programmet, som även bestod bland annat av ett samtal med gamern och spelprogrammeraren Alexandra Fura på Okatima. Från att ha fått ta emot kritik och ifrågasättande för att hon bara ägnade sig åt datorn hela tiden så kan hon nu sitta lugnt mitt i stormens öga, hennes kompetenser är hett eftertraktade på arbetsmarknaden och hon är en av dem som kan hjälpa oss att klara omställningen.

Det är jättekul att vi gamers inte bara får vara syndabockar, nu är vi någonting som folk tittar på. Vi rör oss ju bara i ett annat medium.

Alexandra Fura

– Det blir en spännande dragkamp mellan våra traditionella värden och den nya världen som kommer, med allt vad digitalisering och globalisering innebär, säger Celia Boltes.

I den andra samtalsdelen lyftes blicken något och man diskuterade frågan ur ett samhällsperspektiv. Panelen bestod av representanter från små och stora aktörer som berättade hur de arbetar med omställning, livslångt lärande och med att nå ut till sina målgrupper. Joakim Netz från Jönköping University inledde genom att bland annat berätta om ett av de projekt han driver, som handlar om hur företag ställer om för att bidra under pandemin.

Tredje delen, som hålls 24 september, kommer att handla om re-skilling och livslångt lärande ur ett systemperspektiv. Hur gör vi för att få fart framåt ur krisen i stället för att backa? Hur gör vi för att inte fastna i det bekväma? Hur ska ledarskap fungera i en kris? Per Olsson på Stockholm Resilience Centre är en av dem som under de avslutande två timmarna ska försöka hitta nyckeln till att vi kommer ur krisen med något konstruktivt i blickfånget.

– Den röda tråden i detta har ju hela tiden varit livslångt lärande. Hur kan man gynna det, hur kan vi omstrukturera vårt sätt att arbeta, säger Celia Boltes.


Sara Bref

Tredje delen i samtalsserien hålls 24 september klockan 9-11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Alla är välkomna att delta, ingen anmälan krävs.


Här kan du se de två tidigare delarna i samtalsserien: 

2020-08-27