Livslångt lärande - för alla och överallt

Professor Cecilia Bjursell håller ett kort föredrag om livslångt lärande och vad det betyder för samhället. 

- Livslångt lärande handlar inte om att sätta en individ i arbete, utan om att skapa ett samhälle som bär på lång sikt, säger Cecilia Bjursell


Rapport: Tre perspektiv på livslångt lärande Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Den här rapporten visar att livslångt lärande är ett begrepp som används i många sammanhang och på många olika sätt. Tre perspektiv på livslångt lärande lyfts fram: livslångt lärande som policy, teori och utbildningssystem. Gemensamt för alla tre perspektiv är antagandet att lärande pågår under hela livet. De tre perspektiven utgår också från att lärande sker i många olika sammanhang, samt förekommer i både organiserad form och löpande i vardagen. I avsnittet om policy behandlas hur politiska intentioner har uttryckts och hur betydelser har ändrats över tid. I avsnittet om teorier presenteras en pedagogisk filosofi som kommer till uttryck i tre väl etablerade, holistiska teorier om livslångt lärande. I avsnittet om livslångt lärande som utbildningssystem presenteras det svenska nationella systemet för vuxnas utbildning som ett praktiskt arrangemang där olika institutioner tillhandahåller innehåll på olika nivåer. De betydelser som läggs i begreppet livslångt lärande kan särskiljas genom de tre perspektiven, men det finns också ett tydligt samspel mellan politiska intentioner (uttryckta i policy), pedagogisk filosofi (uttrycka i teoretiska ramverk) och praktiska arrangemang (uttrycka som ett utbildningssystem). Av dessa tre är det framför allt livslångt lärande som pedagogisk filosofi som kan ge viktiga insikter för hur vi kan stödja ett livslångt lärande.

 

2020-10-15