Han forskar om – och för – kommunikation inom samverkansprojekt

Otto Hedenmo studerar kommunikationsprocesser. Som doktorand i forskningsmiljön Hållbar kommunikation ska han följa ett samverkansprojekt under flera år för att se hur kommunikationen påverkar arbetet, vilka former av kommunikation som gör vad och hur de används.

I sitt projekt tar Otto Hedenmo del av in mailkonversationer, följer möten och noterar vad som skrivs i chattar.
– Kommunikationen är väldigt komplex och det gäller att definiera vilka olika roller de här formerna spelar i processen, säger han. 

2020-10-28