Fyra äldre personer med telefoner och kameror går på rad med blå himmel som bakgrund

Foto: sk via Unsplash

Pensionär: Vill du berätta om ditt lärande?

Forskning om äldres lärande är en viktig del i Encells arbete. 

Inom Encell finns det flera goda exempel på forskning om äldre personers lärande. 

Cecilia Bjursell har bland annat genomfört en studie med deltagare vid Senioruniversitetet, något som hon bland annat presenterar i det här filmklippet där hon lyfter och diskuterar existentiella frågor om lärande senare i livet:


Ett annat exempel är Äldre svenskars tillgång till digital teknik, ett forskningsprojekt som har fått stort genomslag där Ulli Samuelsson har samarbetat med forskare från två andra lärosäten. Projektet har bland annat använts som ett exempel på vilken effekt forskningen vid Jönköping University kan ha på det omgivande samhället. 

Vi har samlat mycket av det material om äldres lärande vi har på en fördjupningssida. 

Forskningen fortsätter. Nu letar vi dessutom efter äldre personer som skulle vilja berätta om och reflektera kring sitt eget lärande i längre intervjuer. Är du en av dem? Hör av dig till mig via sara.bref@ju.se, eller 036-101624, så berättar jag mer om vad det innebär. Hoppas att vi får ta del av din berättelse!


Sara Bref

2020-11-06