Tre minuter om npf

Två poträttbilder av män, en med rött hår och skägg och en med mörkt hår.

Joel Hedegaard och Martin Hugo.

Martin Hugo berättar kort om forskningen kring utbildning för unga vuxna med högfungerande autism. 

Martin Hugo och Joel Hedegaard är forskare vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I flera projekt har de följt personer med högfungerande autism, och organisationen runt dem, i olika utbildningsformer. I ett några minuter långt filmklipp berättar Martin Hugo om forskningen: 


Länkar och mer information om utbildning och anpassningar för unga vuxna med högfungerande autism finns samlat på en fördjupningssida. Delar av resultaten har till exempel redovisats i rapporterna Lärandets sociala dimensioner Pdf, 943 kB. och Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB..

2020-11-10