Nytt AI-projekt vid Malmö universitet

Vad händer när den nya kollegan är en maskin?

Professor Martin Berg vid Malmö universitet ska i ett fyraårigt projekt undersöka sociala dimensioner av utveckling, implementering och användning av teknologier för automatiserat beslutsfattande.

- Trots att automatisering lätt för tankarna till frånvaron av människor är situationen alltid den motsatta, eftersom människor alltid är tätt sammanvävda med de här systemen och deras effekter, säger han i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Att lära av AI

"I studier av kirurgi, både manuell och robotiserad, blev det tydligt att de vanliga sätten att lära genom att arbeta med en erfaren person kan försvinna när yrken och uppgifter robotiseras. Människor trängs undan av tekniken för att öka effektiviteten och minska riskerna. De oerfarna anställda får därmed inte vara ’där det händer’ vilket resulterar i minskat lärande", skriver Cecilia Bjursell under rubriken "Stjäl AI dina inlärningsmöjligheter?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Översikt om den nya tekniken

Det har visat sig att trycket på att genomföra teknologiska reformer baserade på AI och Big Data är som störst inom yrkesområden där man ofta vet minst om det man ibland tvingas genomföra. Det saknas information och allmänt kunnande om dessa frågor som man trots bristen på kunnande ändå måste ta ställning till. Därför gjorde professor Roland S Persson översikt som vänder sig inte bara till studenter på HR-området utan lika mycket till yrkesverksamma personer. Texten bygger på forskning, dokumenterad praxis och tillgängliga fallstudier.


Arbetsmarknaden

I en ny litteraturöversikt från IFAU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. drar Georg Graetz slutsatsen att den artificiella intelligensen troligen inte kommer leda till minskade löner eller fallande sysselsättning, men till ökade löneskillnader mellan olika yrken.

 

Läs också:

Månadsbrev: Lev och lära på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-11-13