Den nya teknologins möjligheter – och omöjligheter?

Roland S Persson, professor i i pedagogisk psykologi, efterlyser mer kunskap och eftertänksamhet vid digitalisering av allehanda funktioner i samhället. Han har gjort en sammanställning av tillgänglig forskning och praxis om vad som för närvarande är känt om hur HR-personal förhåller sig till digital HR, AI och Big Data. 

Roland S Persson

Nyheter, dokumentärer och vardagssamtal fylls numera ofta av tekniska termer. Fokus är vad som ofta hävdas vara fantastiska landvinningar. Men hur många av oss förstår egentligen termer som artificiell intelligens, Big Data och vad det innebär att allt fler funktioner digitaliseras i samhället? Vilka blir effekterna? Bringar dessa innovationer enbart fördelar? Eller finns det begränsningar för vad de faktiskt kan åstadkomma? Om man skall lyssna på ingenjörskåren och våra politiska och samhällsekonomiska visionärer får man definitivt intrycket av att alla problem kan lösas av den nya tekniken. Dessvärre har dessa ofta glömt historiens erfarenheter. Vi är nu inne i den fjärde industriella revolutionen, men tre sådana har redan passerat. De innebar alla vissa segrar men också vissa förluster och problem. Vi bör nog komma ihåg vilka dessa problem var så att vi inte upprepar dem igen i den pågående revolutionen som mer än något annat omhuldar The Internet of Things, dvs att ett ökande antal saker i våra hem blir uppkopplade mot Internet.

Digital HR, artificiell intelligens (AI) och Big Data: den nya teknologins möjligheter och omöjligheter är en skriftlig översikt över vad som nu sker i vår omvärld och den forskning och praxis som behandlar denna utveckling på olika sätt – med en utgångspunkt från HR-associerade yrken.

Det har visat sig att trycket på att genomföra teknologiska reformer baserade på AI och Big Data är som störst inom yrkesområden där man ofta vet minst om det man ibland tvingas genomföra. Det saknas information och allmänt kunnande om dessa frågor som man trots bristen på kunnande ändå måste ta ställning till. Därför gjordes denna översikt som vänder sig inte bara till studenter på HR-området utan lika mycket till yrkesverksamma personer. Texten bygger på forskning, dokumenterad praxis och tillgängliga fallstudier. Språket är vardagligt och praktiskt tillgängligt. Texten är dessutom skriven på svenska, vilket för närvarande är förhållandevis ovanligt. De texter som finns är som regel skrivna på engelska eller tyska.

Texten finns tillgänglig på databasen DiVA för gratis nedladdning för den som behöver skaffa sig en förståelse för vad som finns och hur det används och hur nuvarande och tänkt praxis förhåller sig till redan känd social- och psykologisk forskning som inte alltid håller med det som visionärerna ofta gör anspråk på.

Fulltext finns tillgänglig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Roland S Persson, professor

Roland.persson@ju.se

2019-08-28