Vem ska lära oss att älska läsning?

Ansvarsförskjutning från institutioner till föräldrar - nya publikationer från projektet "Att skapa den läsande medborgaren".

I projektet Att skapa den läsande medborgaren. Offentlig debatt och politik 1945-2017 har tre forskare gått igenom bibliotekspolitik, litteraturpolitik och utbildningspolitik för att analysera hur politiker har försökt skapa läsande medborgare. Hur läsning har diskuterats socialt och politiskt.

– Den övergripande frågan är vilka problem som läsningen anses och har ansetts kunna lösa, säger Åse Hedemark.

2020-12-03