Fler karriärväxlare ska plugga i vår

Tio procent fler har antagits till en högskoleutbildning våren 2021 jämfört med året innan. Gruppen 30-45 år, och yngre än 20 år, ökar mest.

Nu kommer statistik från UHR om antagningarna till högskolor och universitet för vårterminen 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. 206 442 sökande har antagits, en ökning med 10 procent jämfört med våren 2020.

– Att intresset för högskoleutbildning ökar beror sannolikt till stor del på corona­pandemin och en vikande arbetsmarknad, säger Maria Linna Angestav, vikarie­rande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande.

– Det är tydligt att gruppen 20-åringar och yngre ökar stort, säger Andreas Sandberg, enhetschef på UHR. Där är det 24 procent fler antagna, 30 procent fler behöriga sökande och 51 procent fler reserver jämfört med våren 2020.

Även gruppen som är 30–45 år ökar: 14 procent fler har blivit antagna, medan antalet behöriga sökande ökar med 18 procent och 27 procent fler har fått reservplats.

– Fler i den här gruppen med något äldre väljer också kortare kurser i vår, det är 15 procent fler antagna jämfört med våren 2020.

Läs också:

Månadsbrev: Att byta spår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Månadsbrev: Livslång vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny rapport: Högskolan fyller flera syften

2020-12-10