Ny bok om yrkesdidaktiska dilemman

Fler behöver välja yrkesutbildningar på gymnasiet för att företagen ska kunna hitta folk att anställa. Ändå hamnar yrkeslärare och elever gång på gång i skymundan, i debatten, i forskningen och i skolornas fysiska utformning. Men nu i vår kommer en bok dedikerad enbart till yrkesdidaktiken och dess dilemman.

Janne Kontio och Sofia Lundmark
2021-01-27