Janne Kontio, SU, och Sofia Lundmark, Södertörns högskola, som håller i en skruvdragare.

De har skrivit en bok som ska bli oljig och mjölig

Fler behöver välja yrkesutbildningar på gymnasiet för att företagen ska kunna hitta folk att anställa. Ändå hamnar yrkeslärare och elever gång på gång i skymundan, i debatten, i forskningen och i skolornas fysiska utformning. Men nu i vår har det kommit en bok dedikerad enbart till yrkesdidaktiken och dess dilemman.

Ungdomar är ju ungdomar vare sig de läser praktiska eller teoretiska program. Och de utmaningar som kan följa med att erbjuda dem undervisning kan vid en första anblick se lika ut, till exempel när det gäller det här med mobilerna.

– Den är som en förlängning av våra ungdomars kroppar, de kan glömma matteboken hemma men de skulle aldrig glömma mobiltelefonen, säger Janne Kontio, lektor vid Stockholms universitet.

Påståendet kan nog de flesta gymnasielärare skriva under på, men för en yrkeslärare kan frågan om mobiltelefonens vara eller icke-vara i värsta fall handla om liv eller död. Måste du svara på en snap när du står och svetsar kan det faktiskt vara det sista du gör.

Det här är en i raden av frågeställningar och dilemman där yrkesläraren har svårt att få input från ”vanligt” håll. Det uppdämda behovet av att ta del av andras tankar om olika typer av yrkesdidaktiska dilemman märks inte minst när yrkesverksamma med undervisningserfarenhet tar klivet in på ett lärosäte för att läsa in lärarkompetensen.

– De pratar sinsemellan. Man får nästan släppa dem fritt lite där i början så att de får prata av sig för att de har så starkt behov av att diskutera olika klassrumsdilemman som uppstår, säger Janne Kontio som möter yrkeslärarstudenterna på Stockholms universitetet.

Han och kollegan Sofia Lundmark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola, konstaterade att det fanns ett tomrum att fylla, både när det gäller vad som fanns publicerat om yrkeslärarens klassrum och vilket material som fanns att tillgå för studenterna.

– Vi såg ju också att det var väldigt liknande dilemman oavsett om man var bagare eller om man skulle bli frisörlärare eller musiklärare, säger Sofia Lundmark.

Nu är de båda redaktörer för en ny bok, för att möta behovet, en bokssom de har skrivit tillsammans med närmare 20 forskarkollegor. Yrkesdidaktiska dilemman gavs ut på Natur & Kultur i april Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

– Vi har en ambition med den här boken att den ska utgöra en brygga mellan akademin och yrkesverksamma, säger Sofia Lundmark.

– Vi har medvetet valt att inte kalla det här för didaktiska problem för problem kopplar man gärna ihop med lösningar. Utan vi kallar det för dilemman, för dilemman har inte alltid en enkel lösning, säger Janne Kontio.

Tips!

Poddagogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en podcast om skolforskning med Janne Kontio & Sofia Lundmark.

För nej, några enkla lösningar levereras inte. Det här är en bok som ska läsas, funderas på, diskuteras kring och läsas igen. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor och förhoppningen är att boken ska få åka med ut i yrkeslärarens vardag.

– När vi började arbetet med den här boken så sa vi att vi inte ville ha en bok med mjuka pärmar för vi ville att det skulle vara en bok som man kunde ha med sig in i verkstan. Det var viktigt. Vi vill att den ska användas, säger Sofia Lundmark.

– Att vara lärare är ofta förknippat med ett ganska ensamt arbete. Den här boken kan också bidra till att man möts över olika yrkeslärarkategorier men framför allt att man gör det här kollegiala, att diskutera, säger Janne Kontio.

Boken är indelad i olika teman. Den tar till exempel upp yrkeslärarens identitet, bedömningspraktiker, risker med mobiltelefoner och yrkeslärarens arbete med texter. Det som traditionellt kallas praktiska program på gymnasiet har under en längre period allt mer ”textifierats”, vilket har skapat nya utmaningar i yrkesklassrummet. Och även om lärare på teoretiska program säkerligen också kan känna igen sig i och dra nytta av att diskutera de dilemman som tas upp i boken så är det dags att yrkeslärarna får stå först.

– Oavsett om du som läsare är bagare eller balettdansör så ska du känna att de här dilemmana finns i mina klassrum, de här dilemmana kan jag diskutera med mina kollegor, säger Janne Kontio.


Sara Bref


2021-01-22