Rapport: Ledning av livslångt lärande i Norden

Sitra har jämfört strukturer för livslångt lärande i de nordiska länderna.

"I Norden har man på senare år tagit steg mot att leda livslångt lärande på ett sätt som stämmer överens med systemiskt tänkande. Till exempel i Sve­rige har en strategisk samarbetsgrupp, inte departementen, ansvaret för helheten. Finland har gjort försök där ett systemiskt tillvägagångssätt har tillämpats på budgetering. På Island och i Norge erkänner lagstiftningen målet om livslångt lärande delvis, och där verkar även en nationell samord­nare för livslångt lärande."

Sinimaaria Ranki, Pinja Ryky,Iina Santamäki, Hanne Smidt. LEDNING AVLIVSLÅNGTLÄRANDEI NORDEN:EN JÄMFÖRELSE: Mot ett systemiskt tillvägagångssätt. JANUARI 2021


Rapport: Tre perspektiv på livslångt lärande Pdf, 2.7 MB.

Som ett led i att fördjupa debatten om livslångt lärande går professor Cecilia Bjursell i den här rapporten igenom tre perspektiv på livslångt lärande, samt hur det svenska systemet för livslångt lärande är uppbyggt. Genom att ta med teorier och områdets utveckling genom historien i dagens diskussioner kan man få en ökad förståelse för vad livslångt lärande är, hur och varför det sker och på vilket sätt det kan främjas, för samhällets såväl som för individens bästa.

Rapport: Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

2021-02-05