Carl Jan: ”Sms är väldigt piffigt och sparar mycket tid”

UR:s satsning Seniorsurfarna ligger i tiden, vårt nyaste utanförskap är digitalt.

"Mitt startläge innan Seniorsurfarna var onekligen tufft. Jag hade nog högst trösklar att ta mig över av alla deltagarna när vi började med programmet. Jag har länge varit helt beroende av att delegera alla digitala frågor till andra. I min omgivning har jag haft turen att ha många duktiga yngre förmågor som hjälpt mig. Tidigare skickade jag knappt ens sms själv, jag kunde inte ens hitta till min mejl på telefonen utan hjälp och jag hade i stort sett aldrig googlat", skriver Carl Jan Granqvist, en av delatagarna i Seniorsurfarna, i ett blogginlägg hos Folkbildningsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sverige är oerhört digitaliserat. Den nya tekniken underlättar för de flesta, men utgör ett stort hinder för andra. Digitalt utanförskap är ett begrepp som inte fanns för tiotalet år sedan, men som nu är en realitet. Forskaren Ulli Samuelsson har i sin forskning sett hur framför allt äldre utan digitala verktyg får allt svårare att genomföra vardagliga sysslor som bankärenden, att parkera eller ha kontakt med vården. Hon har bland annat beskrivit digitaliseringens dilemman i ett antal inlägg på forskningsbloggen Vertikals Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Digitalt utanförskap, en generationsfråga? En föreläsning i två delar med Ulli Samuelsson:

2021-02-22