Ny rapport om civilsamhällets roll i integrationen

I ett stort projekt för att analysera civilsamhällets roll i mottagningssystemet för nyanlända, där en del är att jämföra hur det ser ut i Sverige respektive Kanada, har den svenska delen nu resulterat i en första rapport.

2021-02-26