Konferens: Livslångt lärande för stärkt konkurrenskraft

Anmälan är nu öppen till årets SPARK-konferens, som anordnas av Jönköping University den 22 april. Konferensen som har temat det livslånga lärandet är online, gratis och öppen för alla.

SPARK-konferensen är ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur man genom livslångt lärande kan stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag.

Konferensen äger rum den 22 april klockan 09.00-12.00, anmäl senast den 19 april.

2021-03-08