Ett historiskt perspektiv på livslångt lärande

Nu har vi textat Ann-Kristin Boströms genomgång av begreppet livslångt lärande, så att fler ska kunna ta del av den.

Ann-Kristin Boström, docent och affilierad forskare vid Encell, har intresserat sig för lärande mellan generationer under tjugo års tid, och livslångt lärande betydligt längre än så. Hon har sett forskningsfältet förändras och utvecklas, både nationellt och internationellt. Här ger hon en tillbakablick kring livslångt lärande, föredraget hölls för ett decennium sedan men är fortfarande populärt och aktuellt. Nu har vi gjort det tillgängligt för fler genom textning.


Se också:

Forskarintervju - Ann-Kristin Boström

Tre teoretiska perspektiv på livslångt lärande, med professor Cecilia Bjursell:

2021-03-10