Vad betyder ordet 'karriär'?

Synen på vad begreppet karriär innebär skiljer sig åt markant mellan medarbetare och arbetsgivare. Det har skapat en obalans i arbetslivet, menar vår forskare Ingela Bergmo-Prvulovic i en intervju med Akavia Aspekt.

Leende kvinna som tittar in i kameran.

Ingela Bergmo-Prvulovic behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Hon intresserar sig för hur den pågående arbetslivsomvandlingen inverkar på vuxna i arbetslivet och vilka implikationer det får för karriärstöd och vägledning riktat mot vuxna. Hon har beskrivit karriär i det föränderliga arbetslivet bland annat i artikeln Playing the Career Game in a Changing World of Work: Career Navigation and Support Strategies in Advice Columns. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I en intervju för fackförbundet Akavias tidning Akavia Aspekt beskriver hon hur skillnader i synen på karriär mellan arbetsgivare och arbetstagare kan skapa obalans i arbetslivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Se också:

Månadsbrev: Livslång vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskarintervju: Ingela Bergmo Prvulovic

2021-03-12